ANKARA SANAL OFİS BANKOFİS HİZMETLERİNDEN LTD. ŞTİ. FAYDALANABİLİR Mİ?

ANKARA SANAL OFİS BANKOFİS HİZMETLERİNDEN LTD. ŞTİ. FAYDALANABİLİR Mİ?

Bilindiği üzere Ankara Sanal Ofis Bankofis firmasından şahıs firmaları, Limited Şirketleri Limited Şirketleri, anonim şirketleri ve dernekler hizmet olabilmektedir.

Limited şirketi bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ticaret şirketidir. Limited şirketleri, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar. Limited Şirketleri Ankara Sanal Ofis Bankofis firması ile yaptıkları hizmet alım sözleşmesi ne gerek Ticaret Odası gerekse Vergi Dairesi gibi gerekli kurumlara verdikten sonra, vergi dairesinin görevlendirmiş oldu şirket açılış memuru tarafından firmaları Bankofis bünyesinde açılmaktadır.

Ankara Sanal Ofis Bankofis hizmetlerinden faydalanmaya başlayan  basta firmasına ait bir prestijli adres sahibi olur. Sonrasında posta hizmeti, sekreterya hizmeti, evrak takibi gerekirse hukuk muhasebe konularinda, hatta ve hatta firmalarının kurumsal kimliği oluştururken destek alabilirler.

Bankofis ile; firmalarına uygun maliyetlerde  Hazır Ofis hizmeti almış Bununla birlikte diğer hizmetlerden de faydalanmış, kiralık ofis arama, eşya, stopaj vb… gibi maliyet gerektiren yüklerden de kurtulmuş olurlar. Ayrıca posta hizmeti sayesinde hiç bir tebligat ve özel postaları kapıda kalmamış olur. Sekreter hizmeti sayesinde ise SGK ödemeden bu hizmetten faydalanmanın mutluluğunu yaşarlar